MastoVue

Kolla vad som händer på andra Mastodon-instanser eller kika på hashtaggar.

Info

Välj Lokal för att enbart se inlägg från användare på själva instansen. Om du väljer Förenad så får du instansens förenade flöde.
Du kan dessutom söka på en specifik hashtagg på instansen. Då filtreras inlägg som inte har hashtaggen bort.
Här är några stora instanser med tiotusentals användare: mas.to, mstdn.social, mastodon.online och mastodon.social. Eller se en större lista här.
Här är ett par svenska med i alla fall några hundra användare: mastodon.acc.sunet.se, fikaverse.club, mastodon.se, Tänk på att instanserna har olika innehållsregler och är olika väl modererade. Bläddra inte på jobbet.

No Toots found.

You only searched this instance. For more results search for federated results. Try now?

Account Toots
@{{user}}{{tootcount}}